LogoTopTopTop
header
KSE
plenheader

Ekologia to nasza pasja...

Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne powstało w 1995r. jako Klub Czyste Sudomie i Okolice. Początkowo działaliśmy przy Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskim, a od 2002r. jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem, liczącym dzisiaj 28 członków. Naszym celem jest ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz dbałość o zdrowie człowieka.

Działalność stowarzyszenia rozwijamy w kierunku edukacji ekologicznej, organizując wymiany młodzieży, międzynarodowe obozy, seminaria, konferencje oraz warsztaty naukowe. W 2004 roku rozpoczęliśmy szeroką dyskusje na temat zanieczyszczania powietrza zarówno w Kościerzynie, jak i w całym województwie. Wspólnie z Zarządem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz szkołami powiatu kościerskiego realizowaliśmy projekt pt.: Fruwające plastiki, wprowadzając do sklepów materiałowe torby na zakupy.

Organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia ekologiczne, mające na celu ochrone zdrowia ludzi oraz środowiska przyrodniczego. Możemy chlubić sie zainicjowaniem min. usunięciem mogilnika w Skorzewie, oraz budowy oczyszczalni ścieków w Łubianie.

Jako Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne często reprezentujemy Polskę na Międzynarodowych Konferencjach związanych z ochroną środowiska oraz ekorozwojem. Znaczącym wyróżnieniem było reprezentowanie Polski na Konferencji w USA dotyczącej wdrażania w życie Dryektywy REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

Nasze działania zmierzają w kierunku promocji ekologicznego stylu życia, a w szczególności ekologicznego żywienia, mieszkania oraz budowania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem statutu: Statut KSE

Sprawdź swoją stopę ekologiczną
mics.png
Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera w projekcie Pomorskie Centrum EKOenergetyczne

2015-09-24 10:09:00

Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera w projekcie Pomorskie Centrum EKOenergetyczne

czytaj więcej »

mics.png

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk (non-profit), podejmującą szerokie działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego Kaszub zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Więcej...